Alles over de woningpas naar nieuws overzicht

06 Februari 2019

Wat zie je vandaag in de woningpas?
De woningpas bestaat voorlopig voornamelijk voor eengezinswoningen. Appartementen, collectieve woongebouwen, studio’s, … hebben vaak nog geen woningpas. Dat komt omdat de woningpas samengesteld wordt op basis van de eigendommen die bij de federale overheidsdienst Financiën, afdeling patrimoniumdocumentatie gekend zijn. Daar is de beschikbare adresinformatie niet altijd volledig gekend tot op busnummer-niveau. Hierdoor zal de woningpas vooral bij eengezinswoningen beschikbaar zijn. Er wordt aan gewerkt om de woningpas in de toekomst voor alle woningen beschikbaar te maken.

Eigenaars van eengezinswoningen zien momenteel volgende domeinen in de woningpas:
-Algemene gebouwinformatie zoals ligging, indeling, …
-Energie

Werd er reeds een energieprestatiecertificaat of een EPB-aangifte opgemaakt voor de woning dan kan men dit hier bekijken of downloaden.
De energiescore van de woning, met een (indicatief) label, kan je in de woningpas vergelijken met de gemiddelde scores in je gemeente, per provincie en in Vlaanderen.
-Isolatie

In het geval dat voor een EPB-plichtige renovatie een EPB-aangifte werd opgemaakt, zal je  de isolatiescores van de woning, kunnen bekijken. Renovatiewerken die zonder een vergunning(en EPB-aangifte) werden uitgevoerd staan (momenteel) nog niet in de woningpas.
Ook voor een bestaande woning of nieuwbouwwoningen zijn deze scores aanwezig.
-Bodemgegevens uit het Grondinformatieregister (GIR)
-Zonnekaart
- Omgevingsinformatie: overstromingsgevoeligheid, onroerend erfgoed, bestemming volgensgewestplan, en meer nuttige kaarten, …

In de woningpas krijgt de burger ook een overzicht van welke nuttige en noodzakelijke attesten, keuringen of vergunningen aanwezig moeten zijn bij het verkopen, verhuren, verbouwen of bouwen van een woning.

Wat is het doel van de woningpas?
Het streefdoel van de Vlaamse regering is dat tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen energiezuinig zijn.

Een eerste versie van de woningpas richt zich op het correct informeren van de burger en wil:
-de administratieve rompslomp beperken;
-inzicht geven over de energiezuinigheid van het gebouw;
-bewustmaken van de energiedoelstellingen 2050 voor wat het Vlaamse gebouwenpark betreft. De woningpas wil ertoe bijdragen dat een woningeigenaar emotioneler betrokken wordt bij de algemene toestand van zijn woning, en dat hij niet alleen trots kan zijn op zijn mooie keuken, maar ook op de energiezuinigheid en het comfortniveau van zijn woning.

De woningpas zal in de komende jaren ook steeds uitgebreider worden.

Wat brengt de woningpas in de nabije toekomst?
In een volgende versie zal er nog meer informatie voor de eigenaar ontsloten worden:

-Bijkomende data: een overzicht van de vergunningen (stedenbouwkundige vergunningen),mogelijkheid om het bodemattest aan te vragen, het opgewaardeerd EPC+ met extra stappenplan met maatregelen om te komen tot energiezuinige bestaande woning, gegevens rond woningkwaliteit;
-Bijkomende attesten en keuringen: Conformiteitsattest, technisch verslag woningkwaliteit,bodemattest;
-Checktool woningkwaliteit waarbij de burger een woning kan testen op vlak van woningkwaliteit;
-Overzicht van relevante premies.

Daarnaast zal de eigenaar in de toekomst zijn woningpas kunnen delen met derden. Er wordt gewerkt aan een digitale kluis waarbij de eigenaar of gemachtigden relevante documenten kunnen toevoegen in de woningpas, zoals niet-digitale attesten.

Hoeveel kost het en hoe krijg je toegang?
De woningpas is volledig gratis en wordt automatisch samengesteld. De woningpas hoort bij de woning. Bij verkoop van een woning wordt de woningpas automatisch toegewezen aan de nieuwe eigenaar, met alle informatie waarover de overheid beschikt i.v.m. deze woning. De nieuwe eigenaar moet deze dus niet aanvragen.

De woningpas is toegankelijk na het inloggen op https://woningpas.vlaanderen.be met een elektronische identiteitskaart, token of itsme-app. Na identificatie worden je Vlaamse eigendommen opgezocht en wordt nagegaan of de Vlaamse overheid voor deze eigendommen bepaalde informatie over de thema’s energie, omgeving, wonen en bodem reeds digitaal beschikbaar heeft.

Vervangt de woningpas een architect?
Nee, absoluut niet.  Voor bepaalde verbouwingswerken is immers de tussenkomst van een architect verplicht. De woningpas heeft wèl als doel de eigenaar aan te zetten tot een energiezuinige renovatie, door een zo duidelijk mogelijk inzicht te geven in de verschillende maatregelen of stappen die hij hierin kan nemen. Een volgende stap kan dan bijvoorbeeld zijn om contact op te nemen met een architect, maar evengoed met een energiehuis, het provinciaal centrum duurzaam bouwen, een financiële instelling, een aannemer, …

Meer info
- Portaalsite van de woningpas: https://woningpas.vlaanderen.be
-www.energiesparen.be/woningpas

(Bron: Vlaamse overheid)

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons