Nieuwe regering verlaagt btw voor afbraak en heropbouw naar nieuws overzicht

06 Oktober 2020

Vandaag geldt dat tarief enkel in 32 stedelijke gebieden. Zowel Bouwunie, de Confederatie Bouw, de FABA (Federatie van Algemene Bouwaannemers) en de BVS (Beroepsvereniging van de Vastgoedsector) pleiten al een hele tijd voor die maatregel. De nieuwe federale regering gaat daar nu op in.
Door de verlaging van het btw-tarief stijgt het aantal heropgebouwde woningen met 35% en zal het jaarlijkse budgettair overschot voor de staat 60 miljoen € bedragen. Over een periode van 30 jaar komt daar uit de onroerende voorheffing nog eens 100 miljoen € bij. Dat blijkt uit een recente studie die werd uitgevoerd door Dr. Geert Goeyvaerts (departement Economie, KU Leuven).

Uit een studie van 2019 van dezelfde onderzoeker die de impact van het verlaagde btw-tarief op sloop en heropbouw schat voor de 32 Belgische steden die hiervan genieten, blijkt dat het aantal gebouwen waarvoor een sloopvergunning door een particulier werd aangevraagd, met 35% steeg ten opzichte van vergelijkbare Belgische steden waar het btw-tarief niet werd verlaagd.

Een verlaging van de btw op sloop en wederopbouw van 21% naar 6% voor het hele Belgische grondgebied en alle actoren, zal de btw-inkomsten naar schatting met 444 miljoen € doen dalen. Maar indien rekening wordt gehouden met een stijging met 35% van het aantal nieuwe woningen na sloop, is het zo dat de stijging in de (para)fiscale inkomsten het nettoverlies in de btw-ontvangsten grotendeels compenseert.

Met de aanvullende inkomsten uit de registratierechten is er zelfs sprake van een budgettair overschot van jaarlijks 60 miljoen €. Daarnaast zijn er ook nog inkomsten uit de onroerende voorheffing: deze aanvullende inkomsten (99 miljoen €) worden niet volledig in het jaar van de btw-verlaging ontvangen, maar worden gegenereerd over een termijn van 30 jaar.

Bij de berekening van de budgettaire impact veronderstelt de onderzoeker dat de toename in de sloop- en heropbouwactiviteit niet gecompenseerd wordt door een daling in renovatie of nieuwbouw. Dat blijkt ook uit het onderzoek uit 2019.

 

(Bron: www.bouwkroniek.be)

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons